VÁSÁRLÓ ADATAINAK MEGADÁSA

1. Személyes adatok

Az alábbi adatokkal később is beléphet és vásárolhat áruházunkban.

2. Szállítási cím (CSAK BUDAPEST!)

FIGYELEM!! CSAK BUDAPESTRE és a szállítási információk alatt olvasható KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKRE szállítunk!
BOLTI ÁTVÉT esetén MINDENKÉPPEN hívja ügyfélszolgálatunkat, még a RENDELÉSE LEADÁSÁNAK NAPJÁN (vagy maximum másnap, amennyiben nyitvatartási időn kívül rendelt), időpontegyeztetés céljából, ellenkező esetben a rendelt termékek NEM KERÜLNEK BESZERZÉSRE és a rendelést TÖRÖLJÜK!

(nem kötelező kitölteni)

3. Számlázási cím

A számlázási cím megegyezik a fenti szállítási címmel?


4. Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Utolsó módosítás: 2017.11.30.

 

Az abconline áruházában (www.abconline.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlói részére

 

A jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés nyelve magyar, és írásba nem foglalt szerződésnek minősül, azt az Eladó nem iktatja és utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető, magatartási kódexre nem utal. A szereződés a Kávai Gasztro Kft. (továbbiakban: abconline) és a rendelést leadó természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) között a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre.

 

Az ÁSZF rögzíti az abconline www.abconline.hu weboldalon elérhető online szolgáltatásának leírását (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) és igénybevételének feltételeit.

 

1. Eladó adatai

 

A www.abconline.hu üzemeltetője, a Kávai Gasztro Kft. (a továbbiakban: abconline) adatai:

Székhely: 1135. Budapest, Frangepán utca 77.
Cégjegyzék szám: 01-09-194073
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 14426586-2-41

FELIR azonosító: AA0541369

Üzlethelyiség, Áruház címe: Budapest 1037, Bécsi út 267.
E-mail: info@abconline.hu
Hatósági engedély: XIII/11575/2/2014/B

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-59571/2012

 

2. Általános Szerződési Feltételek módosítása

 

Az abconline  jogosult jelen Szabályzatot a Megrendelők Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Megrendelő, amennyiben belép az abconline által üzemeltetett Webáruház felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az online felületnek, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online felület tartalmának megtekintésére.

Az abconline fenntart magának minden jogot az online felület, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az online felületen megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az abconline írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Szolgáltatás leírása, részvételi feltételek

 

Az abconline a www.abconline.hu weboldalon bemutatja a termékkínálatot, amelyek közül a Megrendelő választhat. A feltüntetett termékkínálat minden esetben csupán tájékoztató jellegű, valamint a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Megrendelő a regisztrációt követően összeállítja a bevásárló listát, amely tartalmazza az abconline által házhoz szállítandó, vagy a Megrendelő által az áruháznál átveendő termékeket. A bevásárló lista leadása, valamint az egyéb szükséges adatok megadása után az abconline a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Megrendelő számára azok átvételére. Az online felületen szereplő árak fix bruttó árak, amelyeket a megrendelést követően 7 naptári napon keresztül tart az abconline, egyes cikkcsoportoknál (pl. zöldség és gyümölcs) minden esetben tájékoztató jellegűek és a végleges árak a kiszállításkor vagy áruházi átvételkor a csomagoláson feltüntetett módon kerülnek közlésre.

 

Amennyiben hosszabb időre rendel előre a vásárló úgy a teljesítéskori árak az irányadóak, melyek csökkenhetnek vagy növekedhetnek a rendelés leadásakor szereplő árakhoz képest. Ez alól kivételek azok a termékek, amelyek hatósági árszabás alatt állnak, és mindenkori kötelező áruk a termék csomagolásán került feltüntetésre. Hét napnál hosszabb előrendelés esetén az aktuális teljesítéskori árakról a Megrendelő a webáruházban tud tájékozódni, a „Rendeléseim ismétlése” menüpont segítségével, ahol a rendelésekor leadott árakat összevetheti az aktuális árakkal.

A tájékoztató árak tájékoztató jellegét az online felületen az Eladó külön szerepelteti. A Megrendelő dönthet úgy is, hogy a kiválasztott termékeket az áruháznál veszi át. A Megrendelő a termékek kiszállításkor (vagy áruházi átvételekor) azok megtekintését követően, az érvényes árak ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Az adásvételi szerződés ekkor jön létre.

 

Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen terméket sem vesz át, úgy az abconline szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. 


Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe az abconline szolgáltatását, akik elfogadják a Szabályzatot, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.abconline.hu honlapon.

 

4. Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

 

 

5. Regisztráció (regisztráció az online felületre, módosítás, felfüggesztés, törlés, az abconline általi automatikus visszaigazolás)

 

A webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Megrendelő számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

 

Megrendelő regisztrálni a honlap felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia az Eladó részére:

 

Email cím

Jelszó

Vezetéknév

Keresztnév

Kapcsolati adatok mint város, irányítószám, utca név, házszám, ország

 

 

A regisztráció sikeréről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt.

 

Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az xxx@xxx.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

A Megrendelő a regisztráció során köteles pontos és valóságnak megfelelő adatokat megadni. Ha változás következik be a Megrendelő adataiban, akkor azokat az abconline online felületén maga módosíthatja, egyéb esetben köteles bejelenteni a változás tényét az abconline telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy az abconline levelezési címére küldött levél útján. A Megrendelő ugyanilyen módon kérheti regisztrációjának törlését is. 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót. Ha megalapozott a Megrendelő ezen feltételezése, akkor az abconline jogosult a Megrendelő fiókját zárolni. Az abconline nem felelős a Megrendelővel szemben olyan károkért, amelyek annak eredményeként merültek fel, hogy a Megrendelő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Megrendelő, akár harmadik fél visszaélt.

Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

Az abconline jogosult a Megrendelő regisztrációját (és ezzel együtt Megrendelői fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Megrendelő megszegte a Szabályzatot. A regisztráció törlése nem érinti a Szabályzat azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak. 

 

6. A szerződés létrejötte

 

A szerződés a következőképpen jön létre:

 

Az abconline ajánlattételre vonatkozó általános jellegű felhívást tesz közzé a www.abconline.hu internetes web áruházi felületén keresztül,

a szállítás díját is tartalmazó vásárlólista leadásával a Megrendelő ajánlatot tesz az abconline részére a szolgáltatás igénybevételére,

Az abconline a vételi ajánlatot regisztrálja és erről  a Megrendelőt 24 órán belül értesíti,

 

a szerződés minden esetben akkor és akként jön létre, amikor a kiszállításnál vagy áruházi átvételnél megtörténik az abconline  részéről az ajánlattétel a rendelt termékek megvásárlására, és azt a Megrendelő részben vagy egészben elfogadja.

 

Az abconline a bevásárló lista összeállítását és leadását követő legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatás díjának összegét. Rendelésmódosítás esetén a módosításkor érvényes árak lesznek az irányadó árak a rendelés végösszege tekintetében. Ez az automatikus visszaigazolás azonban semmilyen tekintetben nem minősül az abconline eladási ajánlatának, mivel azt az abconline a kiszállításkor (vagy az áruházi átvételkor) teszi meg a Megrendelő részére.


7. Termékjelölési követelményeknek való megfelelés 

 

A www.abconline.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.
Szintén a csomagoláson kerül feltüntetésre a zöldség-gyümölcsök tekintetében az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások figyelembevételével, a származási ország, az osztályba sorolás, illetve a méretjelölés, ahol ezt a rendelet előírja.

 

8. Termékelérhetőség

 

A www.abconline.hu online felületen bemutatott termékek rendelkezésre állása az áruház raktárkészletétől, illetve a termékek beszerezhetőségétől függ, ezért az abconline nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú Megrendelő számára álljanak rendelkezésre, a abconlinenak jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Megrendelő mennyi egyedi árucikket vásárolhat meg. Ebben az esetben a Megrendelő nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit az abconline által meghatározott felső határ enged. 

A termékek esetleges készlethiányából, illetve nem beszerezhetőségéből adódó Megrendelői igények kielégítettlenségéből származó esetleges károkért az abconline felelősséget nem vállal.

 

9. Helyettesítő termékek

 

Ha a Megrendelő által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor szállításkor az abconline olyan más termékeket ajánl fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Megrendelő által kiválasztott termékhez. Átadáskor ezeket a helyettesítő termékeket láthatóan elkülönítik a Megrendelő által kiválasztott többi terméktől. Ha a Megrendelő mennyiség szerint választja ki a terméket, az abconline fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel szállítsa le. Az abconline azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Megrendelő által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.
A Megrendelő megtagadhatja a helyettesíthető termék átvételét és az abconline ez esetben sem számol fel semmilyen költséget.

 

10. Fizetés

 

10.1. Házhoz szállítás esetén:

 

Bruttó 10.000 Ft feletti vásárlás esetén Budapest területén ingyenes a kiszállítás. Kivéve az akciós és az Avemar termékek esetében.

Amennyiben a Megrendelő, az általa megjelölt időintervallumban nem tartózkodik otthon/nem tudja átvenni rendelését, és ezt nem jelezte az Eladó ügyfélszolgálatának, rendelésének újbóli kiszállítása díjköteles.

 

Az árukiszállítási szolgáltatás hétfőtől péntekig 09:00-18:00 óra között vehető igénybe.
Bruttó 10.000 Ft alatti kiszállítási díjak:

990 Ft-ért Budapest I. , II. , III., XII. , XIII. kerületeibe.
1 490 Ft-ért Budapest IV. ,V. ,VI.  VII. , VIII. , IX. , X. , XI. , XIV. , XV. , XVI.  kerületeibe.

1 990 Ft-ért Budapest XVII. , XVIII. , XIX. , XX. , XXI. ,XXII. ,  XXIII. kerületeibe.

A Pest megyében érvényes kiszállítási díjak megtalálhatóak a www.abconline.hu online felületen.


Fizetési opciók:

készpénzes;

mobilterminálon keresztül történő bankkártyás fizetés (csak akkor vehető igénybe, ha a Megrendelő ezt az igényét előre bejelenti az abconline ügyfélszolgálatán);

a rendelés összege teljesíthető előre, on-line banki átutalás útján a rendelés leadásakor is;

Amennyiben átutalással kíván fizetni, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-1-264-05-43 telefonszámon.

 

10.2. Áruházi átvétel esetén:


A Megrendelő áruházi átvétel esetén fizethet készpénzben vagy bankkártyával is. A rendelés hétköznapokon 09:00-16:00 óra között, vehető át az abconline telephelyén.


Céges Megrendelők esetében lehetőség van egyedi szerződés keretében halasztott fizetésre is. Ebben az esetben kiszállításkor a Megrendelő egy átutalásos számlát kap, melyet az egyedi megállapodás szerinti határidőn belül banki átutalás útján kiegyenlít.

 

11. Az átadás/átvétel

 

11.1. Házhoz szállítás esetén 


A termékek www.abconline.hu online felületen történő kiválasztásakor a Megrendelő megadja a pontos szállítási címet. Az abconline a termékeket a megrendelésben szereplő szállítási cím szerinti épület főbejáratához szállítja le. A www.abconlie.hu online felületen keresztül a Megrendelő kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző abconline alkalmazott köteles tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: az abconline alkalmazottjának rendelkeznie kell a Megrendelő engedélyével a belépéshez, valamint semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Az abconline köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban leszállítsa, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tény(ek) és/vagy körülmény(ek) következtében állt elő, amelyeket az abconline nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna. Ha a Megrendelő által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket, az abconline alkalmazottja értesítést hagy arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelzi, hogy újbóli kiszállítás érdekében a Megrendelőnek kapcsolatba kell lépnie a telefonos ügyfélszolgálattal. A Megrendelő a vételárat készpénzzel, illetve bankkártyával is kifizetheti, amennyiben azt előre jelzi.
Alkoholtartalmú italokat csak 18. életévét betöltött átvevőnek adunk át, a kiszállítást végző munkatárs kérheti az igazoló okmány bemutatását!

 

11.2. Áruházi átvétel esetén 

A Megrendelő dönthet úgy is, hogy nem kér házhoz szállítást, hanem a termékeket az áruházban kívánja átvenni. Ebben az esetben a Megrendelőnek – a megrendelés összeállításával egyidejűleg – az abconline  telefonos ügyfélszolgálatával kell egyeztetnie azt az időpontot, amikor a kiválasztott termékeket az áruházban át tudja venni. A Megrendelő a kiválasztott termékeket az előzetesen meghatározott időpont előtt nem tudja átvenni. Amennyiben a Megrendelő az időpontot követően késve érkezik, a termékeket átveheti, de ilyen esetben ezt a körülményt jeleznie kell a telefonos ügyfélszolgálaton.
A Megrendelőnek az átvételhez magával kell hoznia a termékkiválasztáskor kapott nyilvántartási számot, valamint bankkártyás fizetésnél azt a bankkártyát, amelyet a vételár kifizetéséhez használni kíván, valamint a személyazonosságát igazoló okmányt.

 

12. Elállási jog

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

12.1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

a) a terméknek,

b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is.

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mindkét esetben az Eladó emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 1.-es pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék visszaküldése esetén – ha terméket Megrendelő nem az eredeti csomagolásban küldi vissza – köteles azt gondosan becsomagolni, nehogy megsérüljön.

 

A csomag Eladóhoz történő beérkezését követően videokamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, valamint a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt-e).

 

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12.2. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak,

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kozmetikai termékek);

 

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

13. Szavatosság

 

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát az Eladónak kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 

13.1. Kellékszavatosság

 

Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

 

Megrendelő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

13.2. Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a 13.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

 

Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

14. Jótállás

 

Az Eladó nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

15. Szellemi tulajdonjogok védelme, jogosulatlan igénybevétel

 

Az abconline fenntart magának minden jogot a www.abconline.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

Tilos a www.abconline.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az abconline írásos hozzájárulása nélkül.


A www.abconline.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
Az abconline fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolg szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.


Tilos továbbá a www.abconline.hu weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.abconline.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
Az abconline.hu név szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a abconline írásos hozzájárulásával lehetséges.


A Megrendelő a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

Az abconline nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel az abconline rendszerébe, vagy amelyekre a www.abconline.hu weboldalon hivatkoznak. Az abconline nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.

A Megrendelő a látogatás időtartama alatt köteles betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, valamint nem csorbíthatják sem a abconline, sem más Megrendelők jó hírét és jogait. 

Így különösen a Megrendelő :

nem használhatja az online felület egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, tehát nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Megrendelőket a honlap használatában;

nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg az abconline jóváhagyása nélkül;

nem zavarhatja meg az online felület biztonságát;

nem használhatja az online felületet kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

nem küldhet olyan üzeneteket az online felületre, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

nem hozhat létre álüzeneteket valamely más Megrendelő identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Megrendelő fiókjába bejuthasson.

 

A fentebb leírtak mellett természetesen tilos magát az abconline szolgáltatását is jogosulatlanul igénybe venni.

 

Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek: 

olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezés/szabályo megsértését támogatja;

olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Megrendelő, az abconline , közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak jogos érdekeit veszélyezteti;

más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

egy másik Megrendelő megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse az abconline szolgáltatását;

nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

a www.abconline.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy online felületek megzavarása;

elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

 

Az abconline jogosult az ártalmas tartalmakat az online felületéről eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Megrendelővel szemben, aki az abconline kárát a nyújtott szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és az abconline szolgáltatásának jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabály(ok) megsértése miatt az abconlinera kiszabott bírság is kárnak minősül.

 

16. Felelősség

 

Annak ellenére, hogy az abconline megtesz minden tőle elvárhatót a www.abconline.hu  online felületen található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, azonban teljes felelősséggel nem minden esetben tudja garantálni azokat a Megrendelő számára. Az abconline  nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a www.abconline.hu online felület használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az abconline pontatlanságot fedez fel a tartalmakban, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani, feltéve, ha módjában áll.

Az abconline különösen nem felel az alábbiakért: 

 

harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.abconline.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.abconline.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által az abconline honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;

hozzájárulása vagy tudomása nélkül az abconline honlapjára feltett tartalom, amennyiben az abconline számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;

a www.abconline.hu honlap nem kompatibilis a Megrendelő termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;

műszaki nehézségek, beleértve a www.abconline.hu online felülettel kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.


A jelen pont rendelkezései nem érintik az abconline tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Jogszabályban meghatározott kivételekkel az www.abconline.hu honlapon a hirdetők által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a hirdetők felelnek.

17. Jogérvényesítési lehetőségek

 

17.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Megrendelő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 1037. Budapest, Bécsi út 267

Telefonszám: 061-264-05-43

E-mail: ugyfelszolgalat@abconline.hu

 

Eladó a szóbeli panaszt (pl. áruházban tett panasz), amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

 

Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelő átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

 

Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

 

17.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben Eladó és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

0 - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

1 - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

2 - Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

18. Egyéb rendelkezések

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.